Mediterrània de Geoserveis SL, és una empresa inscrita en el registre de laboratoris de control de qualitat de l’edificació de La Generalitat de Catalunya, amb número de referència L0600040.

Relació d’assaigs declarats a:

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/Laboratoris_assaig.jsp

A més, com volem oferir el millor servei i estem en continua evolució, Mediterrània de Geoserveis SL, a més, ha implantat un sistema de qualitat  que compleix la normativa ISO 17025: "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”  amb la finalitat d’obtenir el certificat ENAC d’acreditació dels nostres serveis.