SERVEIS / GEOLOGIA
...................................................................................
Cartografia geològica i temàtica
Prospecció de pedreres, cubicatges i projectes de restauració
Avaluació de recursos d’àrids
Anàlisis d’estabilitat de talussos, vessants i pendents
Estudis de contaminació de sòls i aigües


SERVEIS / HIDROGEOLOGIA
...................................................................................
Informes hidrogeològics
Avaluació de reserves hídriques
Estudis d’inundabilitat
Estudis de permeabilitat
Prospecció d’aqüífers. Perímetres de protecció

SERVEIS / GEOTECNIA
...................................................................................
Estudis geotècnics per a projectes i obres
Sondeigs a rotació per a  reconeixements geotècnics i geològics
Penetròmetres dinàmics DPS i DPSH
Penetròmetres estàtics CPT i Piezoconos CPTU
Assaigs de laboratori en mecànica de sòls i roques

   
   

SERVEIS / MEDI AMBIENT
...................................................................................
Informes ambientals per al planejament
Estudis i avaluacions d’impacte ambiental
Estudis d’impacte paisatgístic
Itineraris de natura i senyalització
Edició de material pedagògic


...................................................................................

   

 

Mediterrània de Geoserveis, SL és una empresa consultora jove i dinàmica, especialitzada en els camps de la Geologia, Geotècnia, Hidrogeologia i el Medi Ambient.
     
Fundada l’any 1996, la nostra empresa compta amb un equip tècnic amb una alta qualificació professional, format per geòlegs, biòlegs, ambientòlegs, i una xarxa de col·laboradors especialitzats en diferents camps, que ens permeten construir equips multidisciplinaris i flexibles, capaços de fer front a les noves exigències del mercat.

...............................................................................................................................................................................

 

     

VOL UN PRESSUPOST?

Li confeccionem un pressupost de forma totalment gratuïta i adaptat a les seves necessitats. La satisfacció de més de 4000 clients ens avala.

 

ON ENS TROBARÀ?
 MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L.

Passatge Àngel Guimerà, 6
43850 Cambrils (Tarragona)

Telèfon: 977 368 089    info@geomediterrania.com