DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL PORTAL

El titular del Portal www.geomediterrania.com és MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L., amb domicili en el Passeig La Salle,9, 1º 1ª, 43850 Cambrils,  Tarragona, SPAIN.
Tel. +34 977 368 089. Email: info@geomediterrania.com

INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS D'ÚS

El present avís legal regula les condicions d'ús del portal d'Internet www.geomediterrania.com (des d'ara, el Portal) que MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L. posa a la disposició dels usuaris d'Internet a través de les seves diverses pàgines Web.

El fet de continuar la navegació per aquest Portal o l'ús de qualsevol dels serveis proposats suposarà l'acceptació de les presents condicions:

PRIMERA.-
CONDICIONS D'ACCÉS AL PORTAL

El mer accés al Portal no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L. i l'usuari. L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'Usuari respondrà enfront de MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L. o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. L'accés al Portal és gratuït, responsabilitzant-se l'usuari dels costos derivats d'accés a Internet.

SEGONA.-
LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L. no garanteix els continguts propis del Portal o de tercers inclosos en aquest, estiguin lliures de qualsevol error, el titular del Portal no es responsabilitza ni assegura la seva veracitat, idoneïtat ni de les conseqüències que es produeixin per l'ús d'aquests. D'igual manera, els continguts d'aquest Portal són de caràcter general i no constituïxen, de cap manera, la prestació d'un determinat servei. El titular del Portal no es responsabilitza per l'existència de virus, cucs, o qualsevol altre element equivalent, sent l'usuari l'únic responsable de proveir-se dels mecanismes necessaris per a evitar la verificació de danys als seus equips o sistemes d'informació.

TERCERA.-
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc Web es troba protegit per la legislació vigent en matèria de protecció de la propietat intel·lectual i industrial. Els continguts que es poden trobar en el Portal, de manera merament enunciativa, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L. o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal. Si vostè considera que li corresponen qualssevol dret sobre els continguts del Portal, posi's en contacte amb els responsables del mateix amb la finalitat de que siguin eliminats del lloc.

QUARTA.-
ENLLAÇOS AL PORTAL

Està permesa la introducció d'enllaços al portal, no obstant això aquests han d'apuntar directament a la pàgina inicial de manera completa. Per a establir qualsevol altre tipus d'enllaç, l'interessat haurà de contar amb l'autorització per escrit dels administradors del Portal. Queda prohibit terminantment, independentment del tipus d'enllaç que es faci al Portal, establir qualsevol mecanisme que permeti la visualització dels continguts a través d'altre lloc distint al Portal.

CINQUENA.-
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L. informa als usuaris que, al facilitar les seves dades personals, mitjançant l'enviament de formularis o correus electrònics a les diferents adreces de correu electrònic facilitades en el Portal, els usuaris donen el seu consentiment exprés i inequívoc perquè MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L. pugui tractar-los amb fins estadístiques, així com remetre a l'usuari informacions comercials sobre productes o serveis que presti o pugui prestar MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L. L'usuari podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació i oposició, d'acord amb el recollit en la LOPD i altra normativa concordant, mitjançant l'enviament al propietari del portal d'una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o altre document acreditatiu vàlid, en la qual sol·liciti l'exercici d'aquests drets.

SISENA.-
DURADA I MODIFICACIÓ

Les presents condicions d'utilització del Portal tenen caràcter indefinit. MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L. es reserva el dret a modificar de manera unilateral aquestes condicions quan ho consideri oportú. Qualsevol modificació entrarà en vigor en el moment que sigui publicada en aquesta pàgina del Portal.

SETENA.-
LEGISLACIÓ APLICABLE

Els termes i condicions que regeixen el Portal, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l'usuari i MEDITERRÀNIA DE GEOSERVEIS, S.L., per l'ús del Portal, s'acorda la submissió de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Tarragona, 01 de març de 2008.