GEOLOGIA
   
GEOLOGIA
 
 
 
 
 
   

 

La Geologia és una part fonamental en l’estudi del medi físic que ens envolta.
És a partir  d’aquesta que es poden optimitzar campanyes així com definir problemàtiques de planificació territorial, conjuntament amb les diferents àrees de la nostra empresa per tal de donar solucions a les diferents necessitats geològiques dins d’un mon de serveis interdisciplinar:

Es per això que oferim els següents serveis:

 • Cartografia geològica i temàtica.
 • Prospecció de pedreres, cubicatges i projectes de restauració.
 • Avaluació de recursos d’àrids.
 • Anàlisis d’estabilitat de talussos, vessants i pendents.
 • Assistència tècnica per al control de l’erosió.
 • Estudis geològics i geotècnics per a la planificació territorial.
 • Documentació geològica i geotècnica requerida en la elaboració dels Plans d’Ordenació Urbana Municipal (POUM).
 • Elaboració de guies geològiques.
 • Estudis de riscos naturals.
 • Estudis paleontològics
 • Estudis de contaminació de sòls i aigües