HIDROGEOLOGIA
   
 
HIDROGEOLOGIA
 
 
 
 
   

 

A MdG som conscients de la importància que te per a les nostres comarques els recursos hídrics.

Per això el nostre compromís en l’intent de donar solucions als problemes hidrogeològics de subministrament, drenatge i sanejament, oferint tot un ventall de serveis relacionats amb els recursos hídrics, tant superficials com subterranis.

Aquests són alguns dels nostres serveis:

  • Informes hidrogeològics. Avaluació de reserves hídriques
  • Estudis d’inundabilitat
  • Estudis de permeabilitat
  • Prospecció d’aqüífers. Perímetres de protecció
  • Assessorament integral en la legalització de pous
  • Hidrogeologia i geotècnia per a la construcció de basses de reg
  • Estudis de contaminació de sòls i aigües